Účetnictví

Pracujeme pro klientelu z celé České Republiky. Těžiště činnosti spočívá v oblasti poskytování komplexních účetních služeb dlouhodobým klientům, jak na poli velkých firem tak i pro malé živnostníky.

BOHEMIA Production | Účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Účetní deník – účetní zápisy jsou uspořádány z hlediska časového (chronologicky) tak, jak po sobě následovaly účetní případy
 • Hlavní knihu – účetní zápisy jsou zde uspořádány z hlediska věcného (systematicky)
 • Knihy analytické evidence – podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy
 • Knihu pohledávek
 • Knihu závazků
 • Pokladní knihu
 • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků klienta

Zpracovávání daňových přiznání

 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň z převodu nemovitostí

Zpracování kompletní mzdové agendy

 • Veškerou mzdovou a personální evidenci zaměstnanců
 • Mzdové listy
 • Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • Při rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem provádíme odhlášení na ČSSZ, zdravotní pojišťovně, vypracování a odevzdání ELDZ, zápočtového listu jeho potvrzení
 • Vypracujeme potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance
 • Zastupujeme klienty při kontrolách na MSSZ (ČSSZ), zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech